Milieu

Nog een belangrijke troef van een houten verpakking is het milieuvriendelijk karakter.

Bomen zorgen in Europa, populieren in het bijzonder, voor een belangrijke reductie van het CO2 gehalte in de lucht.

De bomen worden heraangeplant zodat het bestaande bosareaal op peil blijft of zelfs toeneemt.

Het productieproces vergt zeer weinig energie. Bij de productie zelf wordt geen water vervuild of komen er geen schadelijke stoffen vrij. Er komen geen was- of bleekmiddelen aan te pas zoals bij kunststof of kartonnen verpakkingen.